Äggmålning

Idag har vi målat på ägg! 🐣

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Biblioteket

Dungens förmiddag på biblioteket 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

Kringelbaket fortsätter

I fredags fortsatte vi baket, den här förmiddagen lades det stor vikt vid att hålla koll på klockan, för att veta när degen jäst färdigt 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Plantering

Idag har vi på Dungen planterat tomatplantor. Nu står de inne på Dungen och barnen får ta hand om plantorna tills de är stora nog att ta hem. Samtidigt kan vi prata om vad plantorna behöver för att kunna växa och slutligen ge tomater som barnen kan äta!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Det är spännande att bygga ord!

Ett barn på Wälludden ritade en spännande saga om ett vulkanutbrott och titeln på boken byggde vi med en bokstavslåda.Det är viktigt att aldrig rätta ett barn som stavat kreativt – korrekt stavning kommer med åldern och efter många timmars läsning.Huvudsaken är att utveckla skrivandets glädje.

Kringelbak

Idag har barnen på Äpplet förberett inför föräldracafet nästa vecka 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskollärare ska ansvara för

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

2013årsgruppen!

En härlig förmiddag hade VIMs alla 2013årsbarn på Bondgårdslekplatsen på Östra Lugnet. Det blev bussåkning med byte, spännande!, och en intensiv stunds lek med alla kompisarna 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• ges möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.