En praktisk vardagsövning

Enligt montessoripedagogiken är varje tillfälle att göra barn delaktiga och få chans att ta ansvar för miljön positiva. Det stärker barnets självkänsla att få förtroende, utvecklar självständighet och hjälpsamhet när en vuxen kan överlämna ett riktigt uppdrag till barnet att utföra. Idag erbjöd jag den rena middagsdisken till ett barn att sortera och hon plockade så försiktigt och koncentrerat varje tallrik, glas och bestick till sin rätta plats. Tänk så många områden som stimulerades av en aktivitet som många vuxna suckar över i sin vardag…..

såhär tänker en montessorilärare som ser barnet uppslukad av en uppgift som denna: Motoriskt utvecklas såväl öga-hand-koordinationen, finmotoriken som balansen. Det matematiska tänkandet stimuleras genom att sortera och avgöra storlek och gruppera via form och mönster. Koncentrationen stärks och övas då man jobbar oavbrutet med en aktivitet utan att bli störd av det som sker i omgivningen och naturligtvis är de så värdefulla sociala och känslomässiga förmågorna mycket stärkta när barnet känner att det får bidra till allas trivsel och vet att pedagogen litar på att det klarar jobbet. Att få arbeta i sin egen takt och inte stressa gör att arbete upplevs som lustfullt och roligt. Slutligen ökar barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga och växer som människa – det är förskolans mål – att låta varje barn växa!

Lite fler bokstäver i grupp Stjärna

I går på samlingen tränade vi på lite fler bokstäver. Vi kände och lyssnade på l och å, repeterade s och läste lite om varje bokstav. Barnen är intresserade och engagerade 🙂

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

Ritsaga

Dungens temaarbete fortsätter och idag på samlingen berättade vi en ritsaga! Ser ni vad det ska bli? 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

Tema bondgårdsdjur och läslyft

På Gläntan har vi startat upp temat “Bondgårdsdjur” parallellt med läslyftet som alla pedagoger i Vim just nu utbildar sig i. Idag läste vi boken “Vem säger Bu?” för fjärde gången. De första gångerna vi läste boken var barnens fokus på djuren och deras läten. Idag blev fokus på vem som säger bu- jo du! Barnen började leka titt-ut och vi tog fram filt och låda. Vilekte “Gubben i lådan” och “En liten gosing det bor i min låda”. Barnen turades om att sitta i lådan och gav varandra bekräftelse när de tittade fram och sa -Bu. Vilken glädje!

I full gång på Gläntan

Vi är flera nya barn på Gläntan men barnen har redan funnit sig väl tillrätta. Tryggheten hos barn och pedagoger är märkbar. Arbetsro infinner sig både ute och inne.

Idag flyttade våra djur in i en (för oss) ny bondgård. Barnen hjälptes åt att städa bondgården så den blev ren och fin.

Bokstäver

Den här veckan har grupp Stjärna jobbat lite extra med bokstäverna i ordet vas. Vi har känt på sandpappersbokstäver, byggt ordet med rörliga bokstäver, ljudat dem och läst texter med v,a och s och lyssnat om de fanns i fler ord :). Barnen är motiverade och engagerade!

Vi var i skogen och fortsatte prata om vad man får och inte får göra, tittade på löv som ändrat färg och konstaterade att det FINNS lila löv!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,

Skörd av egen frukt

Vi har plockat våra äpplen på gården och idag hjälptes vi åt baka en äppelpaj som vi tänker äta som mellanmål i morgon fm.

Ur lpfö:” utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga”.

Atelje

Under hösten kommer vi på Dungen att besöka ateljén varje vecka och I

går var det första gruppen som fick gå dit och jobba. Vi klippte och klistrade och innan vi gick tillbaka så tittade vi in i dockvrån och lekte lite där.😍