Visarummetsamling

I onsdags var det äntligen dags att få visa bilder på sitt rum för kompisarna, vilket var mycket uppskattat! Både barn och pedagoger fick ställa sig upp och berätta när vårt rum visades upp. Tack alla föräldrar som hjälpte barnen med bilderna 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

Rörelse

På nyckeln har vi sett att barnen tycker om att röra på sig. De gillar att dansa och sjunga. Därför kommer vi under några veckor arbeta med rörelsetema. Att röra sig är viktigt för att kroppen och knoppen ska må bra.

Vi tog vara på en platta som barnen uppmärksammade som fanns på avdelningen. Plattan målades i olika färger och kommer att användas som en dansplatta.
Barnen har även fått genomföra en liten hinderbana, vilket uppskattades.

 

Förskolan strävar efter att varje barn ska;

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 

 

Popcornmannen Poppe

Popcornmannen Poppe är en ny kompis på Salongen som lär barnen om värdegrund genom ett lekfullt lärande kring etik och sagor, som berättar sig in i livet! 
”Barnen övar på att sätta ord på känslor, vilket i sin tur bidrar till ökad social- och emotionell träning, vilket underlättar för barnen, genom att de tidigt lärt sig kunna moderera sina egna känslor, vilket möjliggör förmågan att klara av att bygga in sin egen inre tröstare för att lugna sig själva. Poppe lär barnen förstå sina och andras känslor bättre, vilket också mynnar ut i färre konflikter och skapar god självkännedom”.

Under gångna veckor så har vi jobbat med; 

Hur en kompis ska vara. 

Popcorndalen, där man aldrig är ensam. 

En tjuv i popcorndalen. 

Nästa vecka kommer Poppe prata om kärlek ❤️

Klädram

Barnen på nyckeln har visat ett stort intresse av att dra ner dragkedjan och även dra upp den vid av och påklädning. Vi presenterade klädramen med den enklare dragkedjan. Detta ökar deras självförtroende och att barnen blir självständiga.

 

Naturskola

Idag har vi pratat om blåmes och talgoxe och hur vi kan se skillnad på dem. Barnen fick sedan i uppgift att måla sitt träd och de fåglar vi hittills har sett, kråka, skata, talgoxe och blåmes. Vi diskuterade sedan hur deras fåglar ser ut. Ser kompisarna vilken fågel de har målat?

Vi har även läst böcker om fåglar, lyssnat på fågelsång och tittat på film om småfåglar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Lpfö 98.