Kreativa barn

Idag kom våra nya bord! Barnen fick hjälpa till att montera benen. Tillsammans klurade vi på hur vi skulle fästa benen och hur en insexnyckel fungerar, så vi tränade på teknik i vardagen.

Kartongerna som borden kom i fungerar utmärkt att gömma sig i som en koja eller bygga till ett hus eller ett skepp. Här har barnen hängt upp tavlor på väggarna i huset.

I enlighet med Lpfö 98 har barnen utforskat hur enkel teknik fungerar och utvecklat sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material. Barnens tankar och idéer att använda sig av kartongen har fått styra eftermiddagens aktivitet i skaparhörnan.

Att mäta!

Idag ritade vi av varandras fötter på ett papper som sedan mättes med hjälp av en linjal och tumstock. Efter mätningen diskuterade vi om vems fötter var störst och vems fötter som var minst. Fanns det fötter som var lika långa? Hade alla fötter lika många tår, vi räknade! Vi diskuterade även olika sätt att jämföra varandras fötter på och bästa sättet var att sätta fötter mot varandra! Spännande och kul var det, tyckte barnen!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

En rolig experiment

Vi ritade en streckgubbe med whitebordspenna på en tallrik och hällde ett glas vatten över!

Barnens tankar innan vi hällde vatten över var; det kommer lossna,explodera,smälta gunga och gå sönder.

Med spänning hällde vi vatten och då började streckgubben röra på sig! Vi provade även att skriva våra namn.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

· utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära,

· utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö/98/10)

http://vimbloggen.se/wp-content/uploads/2018/02/img_0988.mov

Alla hjärtans dag

En dag fylld med kärlek. Vi gör hjärtan, alla hjärtans dag kort och blommor samt dammtorkat och gör fint i miljön. Arbetsglädjen är stor. Tillsammans gör vi en kompissol som ska pryda lekhörnan. Men hur gör vi för att den ska blir helt rund? Vi tar en tallrik tyckte barnen. Sagt och gjort. I lekhörnana kan man ha kalas eller göra en vinterbostad till igelkotten.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Lpfö 98, s. 9-10).

Popcornmannen Poppe

Popcornmannen Poppe är en ny kompis på Salongen som lär barnen om värdegrund genom ett lekfullt lärande kring etik och sagor, som berättar sig in i livet! 
”Barnen övar på att sätta ord på känslor, vilket i sin tur bidrar till ökad social- och emotionell träning, vilket underlättar för barnen, genom att de tidigt lärt sig kunna moderera sina egna känslor, vilket möjliggör förmågan att klara av att bygga in sin egen inre tröstare för att lugna sig själva. Poppe lär barnen förstå sina och andras känslor bättre, vilket också mynnar ut i färre konflikter och skapar god självkännedom”.

Under gångna veckor så har vi jobbat med; 

Hur en kompis ska vara. 

Popcorndalen, där man aldrig är ensam. 

En tjuv i popcorndalen. 

Nästa vecka kommer Poppe prata om kärlek ❤️

Naturskola

Idag har vi pratat om blåmes och talgoxe och hur vi kan se skillnad på dem. Barnen fick sedan i uppgift att måla sitt träd och de fåglar vi hittills har sett, kråka, skata, talgoxe och blåmes. Vi diskuterade sedan hur deras fåglar ser ut. Ser kompisarna vilken fågel de har målat?

Vi har även läst böcker om fåglar, lyssnat på fågelsång och tittat på film om småfåglar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Lpfö 98.

Språket

Hur barnen arbetar med språket, läs- och skrivinlärning på förskolan kan se olika ut. På paddan tittar vi på faktafilmer om hajar, lejon, ormar, fiskar och krokodiler. Barnen får hjälpas åt att skriva i sökfältet vilket djur vi ska titta på. De ljudar och visar varandra hur bokstäverna ser ut. En pedagog hjälper dem sedan att välja en lämplig film att titta på.

Med hjälp av montessorimaterialet rosa askar tränar barnet på att läsa ljudenliga ord och para ihop ordet med ett föremål eller en bild.

Barnen har fått varsin mapp som de får dekorera efter eget tycke och smak. Det är viktigt att skriva sitt namn på ifall den kommer bort.

I Lpfö 98 kan vi läsa:

“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (s. 6)

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”. (s. 10)

Discofredag på Salongen

Idag var det åter dags för Discofredag! Vi hade tre modiga artister som sjöng och dansade för vår fantastiska publik. Sedan var det gemensam dans där många barn snurrade loss på golvet i breakdance 🙂 Så återigen en lyckad discofredag!

På eftermiddagen fortsatte discofredag i den spontana leken hos barnen där de var programledare, artister och publik.

Naturskola

I höstas fick barnen välja ett träd att följa under året. Idag fick barnen leda oss till det. Vi pratade om olika riktmärken, hur man kan hitta vägen till trädet och hur trädet ser ut. Vi sökte en stor ek med tjock stam som står nära stolarna utmed Växjösjön och tillsammans hittade vi trädet!

Sedan åkte vi stjärtlapp vid Hästskon och lekte mamma/pappa/barn/kung/drottning och leopard och hund i snöhögen.

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga,

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom stitt kunnande om växternoch djur.