Popcornmannen Poppe

Popcornmannen Poppe är en ny kompis på Salongen som lär barnen om värdegrund genom ett lekfullt lärande kring etik och sagor, som berättar sig in i livet! 
”Barnen övar på att sätta ord på känslor, vilket i sin tur bidrar till ökad social- och emotionell träning, vilket underlättar för barnen, genom att de tidigt lärt sig kunna moderera sina egna känslor, vilket möjliggör förmågan att klara av att bygga in sin egen inre tröstare för att lugna sig själva. Poppe lär barnen förstå sina och andras känslor bättre, vilket också mynnar ut i färre konflikter och skapar god självkännedom”.

Under gångna veckor så har vi jobbat med; 

Hur en kompis ska vara. 

Popcorndalen, där man aldrig är ensam. 

En tjuv i popcorndalen. 

Nästa vecka kommer Poppe prata om kärlek ❤️