Självständighet

På Nyckeln tränar barnen sin självständighet genom att hänga upp kläderna och ta av skorna. Barnen känner sig nöjda och stolta när de klarar av att göra saker på egenhand.