Naturskola

Idag har vi pratat om blåmes och talgoxe och hur vi kan se skillnad på dem. Barnen fick sedan i uppgift att måla sitt träd och de fåglar vi hittills har sett, kråka, skata, talgoxe och blåmes. Vi diskuterade sedan hur deras fåglar ser ut. Ser kompisarna vilken fågel de har målat?

Vi har även läst böcker om fåglar, lyssnat på fågelsång och tittat på film om småfåglar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Lpfö 98.