Språket

Hur barnen arbetar med språket, läs- och skrivinlärning på förskolan kan se olika ut. På paddan tittar vi på faktafilmer om hajar, lejon, ormar, fiskar och krokodiler. Barnen får hjälpas åt att skriva i sökfältet vilket djur vi ska titta på. De ljudar och visar varandra hur bokstäverna ser ut. En pedagog hjälper dem sedan att välja en lämplig film att titta på.

Med hjälp av montessorimaterialet rosa askar tränar barnet på att läsa ljudenliga ord och para ihop ordet med ett föremål eller en bild.

Barnen har fått varsin mapp som de får dekorera efter eget tycke och smak. Det är viktigt att skriva sitt namn på ifall den kommer bort.

I Lpfö 98 kan vi läsa:

“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (s. 6)

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”. (s. 10)