Vår plats i universum- Jorden

Denna vecka har vi tittat på vår planet jorden och hur den snurrar runt solen. Vi tittade på hur den stora modellen av jorden snurrade runt lampan (solen).

Vi har även pysslat och målat våra egna “jordklot” med hjälp av blå och grön färg på bomullspads. Med hjälp av en förälder från Spiran kunde vi använda sprutor som vi sprutade på padsen. Det var väldigt spännande att måla med sprutorna och lite svårt att få färgen på rätt ställe.

Vi tog även denna vecka bussen en bit och hälsade på hos ett av barnen. Vi tränar oss på att åka buss, gå på trottoaren och hålla i repet. Barnen tycker det är spännande att besöka varandra och vi pratar mycket om hur husen ser ut och vad det har för färg.

Ur lpfö:

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,