Naturskola

I höstas fick barnen välja ett träd att följa under året. Idag fick barnen leda oss till det. Vi pratade om olika riktmärken, hur man kan hitta vägen till trädet och hur trädet ser ut. Vi sökte en stor ek med tjock stam som står nära stolarna utmed Växjösjön och tillsammans hittade vi trädet!

Sedan åkte vi stjärtlapp vid Hästskon och lekte mamma/pappa/barn/kung/drottning och leopard och hund i snöhögen.

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga,

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom stitt kunnande om växternoch djur.