Vila

I ateljen var det dags att välja en ny kapitelbok medelst röstning; Sagasagor eller tredje boken i serien om Nina. Alla röstade på Nina, det är verkligen en favorit här, bland både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Läsvilan

På läsvilan i fredags var det dags att börja på en ny bok. Barnen fick två alternativ, jag läste vad de handlar om och sedan fick de rösta på vilken vi skulle börja med. Varje barn fick en sten, som de i tur och ordning fick lägga i respektive hink vid boken de valt. Barnen var väldigt engagerade och eftersom alla valde att lägga sin röst på “Prostens barnbarn” så började vi med den. Barnen gillade den.

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras  kommunikativa funktioner,