Vila

I ateljen var det dags att välja en ny kapitelbok medelst röstning; Sagasagor eller tredje boken i serien om Nina. Alla röstade på Nina, det är verkligen en favorit här, bland både barn och vuxna.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,