En förmiddag på slottet!

Idag tog vi på Ängen bussen till Teleborgs slott. Vi åt mellanmål nedanför slottet, gick i den långa trappan upp till entrèn och sen lekte barnen en lång stund i den pampiga rhododendronbusken. Vi hann också med att känna på vattnet i fontänen. Det var lite kallt tyckte de barn som råkade trampa ner där med fötterna.

Påskfirande

Idag har Bokhultet firat påsk! 🐣

Först hade vi en sångsamling där vi sjöng påsksånger 🎶

Sedan var det dags för äggjakt! Barnen fick leta efter kort med olika uppdrag. Det var samla fler än 6 stenar, stå på ett ben i 10 sek och gå baklänges…

…och i slutet fanns det två påskägg med popcorn och majskrokar! 😁

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Äggmålning

Idag har vi målat på ägg! 🐣

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Biblioteket

Dungens förmiddag på biblioteket 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

Plantering

Idag har vi på Dungen planterat tomatplantor. Nu står de inne på Dungen och barnen får ta hand om plantorna tills de är stora nog att ta hem. Samtidigt kan vi prata om vad plantorna behöver för att kunna växa och slutligen ge tomater som barnen kan äta!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Det är spännande att bygga ord!

Ett barn på Wälludden ritade en spännande saga om ett vulkanutbrott och titeln på boken byggde vi med en bokstavslåda.Det är viktigt att aldrig rätta ett barn som stavat kreativt – korrekt stavning kommer med åldern och efter många timmars läsning.Huvudsaken är att utveckla skrivandets glädje.