Fredsfest på Dugen

Idag firas FN-dagen på Bokhultet. Vi började med en gemensam samling utomhus där barnen först fick höra lite fakta om FN och sen sjöng vi tillsammans.

Då barnen kom in på Dungen hade vi en fredsfest vid mellanmålet. Vi lyssnade på musik som bland annat Björn Afzelius sång till friheten. Barnen satt så tysta då vi åt och det kändes riktigt högtidligt.

På samlingen talade vi om fred och att en bra början är att man lär sig att tycka om varandra. Att det är lättare att vara snäll mot andra om de andra är snälla tillbaka. Sen fick alla barn var sitt hjärta i tur och ordning och fick höra att de är värdefulla och omtyckta av både deras familj och av oss på förskolan.

Till FN:s centrala mål hör att främja den internationella freden, staternas relationer och förståelse mellan olika kulturer. Detta var något som Maria Montessori kämpade för redan på sin tid. Hon skapade montessoripedagogen, som hon även kallade för kärlekens pedagogik med en förhoppning om att denna fred skulle starta med barnen som sen skulle växa upp och goda vuxna människor.

Maria Montessori upplevde två stora krig under sin livstid och detta gjorde henne intresserad av fredsfrågor och hur man kan åstadkomma en varaktig fred.

För Maria Montessori handlade inte fred om att avsluta krig, utan om att aldrig starta något. Hon ansåg att för att nå dit så måste vi börja med barnen och lära dem att samarbeta och förstå sig själva i förhållande till omvärlden. Hon menade att allt levande och icke levande är beroende av varandra och att ansvaret för vår planet ligger på varje individ och inte på en speciell grupp.

FN-dagen firas med Fredsfest

Idag har vi firat FN-dagen med Fredsfest.

Vi har haft freds-samling hela Bokhultet med sånger och information om FN och Maria Montessoris arbete för fred. På Ängen vi har läst böcker om att ta emot och hjälpa vänner som har det svårt, vi har sett på en film om Barnkonventionen, vi har pratat om demokrati och testat att rösta, vi har målat FN-flaggor, fredsarmband och fredsduvor och vi har tänkt extra mycket på vilka rättigheter och skyldigheter vi har som människor och i synnerhet barn. Vi har också fokuserat mycket på hur vi är mot varandra.

“Förskolan har en skyldighet att förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö18)

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Arbetsmiljöutbildning i Stockholm

Idag är rektor Charlott och biträdande rektor Jessica i Stockholm för att delta i seminarier på “Gilla jobbet” som Prevent anordnar.Första föreläsningen gav mersmak för att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vi kommer säkert hem med mycket ny inspiration och kunskap.

Ökenvärld 🌵🐢

Vi arbetar med läslyftet i vår verksamhet och utifrån det skapar vi tillsammans med barnen olika fantasivärldar. Barnen har fått skapa skogens värld, havets värld och nu öknens värld. Under veckan har skapandet delats upp i olika delar för att förtydliga varje moment. Först funderande barnen varför den gula lådan var tom i vårt lekrum …

Vid en samling fick barnen fundera på vad en öken är för någonting och hur en sådan ser ut, vi bestämde oss för att gå ut och se om vi kunde hitta något som passade till den gula lådan

Barnen hittade sand, växter, stenar, pinnar och löv. Utifrån barnens perspektiv var sanden viktig och mycket skulle det vara. Vad ska vi göra med sanden nu?

Ja, vi lägger ut den på en bricka så den blir torr. Barnens uppfattning är att i öknen skiner solen och då blir sanden varm och torr. Vi satte sanden under en lampa vid spisen för att visualisera solen som torkar sanden.

“… barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

-läroplanen för förskolan (2018)

Dagen till ära har sanden äntligen torkat och vi samlar barnen för att få känna på sanden och se att färgen har förändrats. Hur känns sanden? Har den samma färg som innan? Vi har diskuterat, resonerat och förklarat varför sanden är ljusare och har annan konsistens.

“…Barnen utveckar förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och och använda begrepp och se samband begrepp” – läroplanen för förskolan (2018).

Läslyftet handlar såväl om att framhäva och utveckla barns skriftspråk och teckenskapande och det gör vi med hjälp av kommunikation samt att förtydliga varje delmoment.

Sensoriska materiel

Barnen på Ängen experimenterar med det sensoriska materielen. Här syns det rosa tornet, den bruna trappan samt färgcylindrarna.

De sensoriska materialens syften är bland annat att;

  • Förbättra ögats och musklernas förnimmelser av dimensioner.
  • Utveckla kunskap om dimensioner.
  • Förbereda för framtida utveckling av det matematiska sinnet.
  • Förbättra rörelsekoordinationen. Pincettgreppet med tummen och två fingrar som krävs för att hålla i de minsta kuberna och cylindrarna är en förberedelse för skrivning.

Fredagsdisko

Fredagsdisko på Dungen och Gläntan!”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”

En härlig utflykt till Linnéparken

Ängen åkte buss ner till stan och Linnéparken. Vi lekte i parken och åt frukt. Parken uppmuntrar till utmaningar i leken, det också väldigt spännande och lärorikt att åka buss. “Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande” (Lpfö18)

Besök hos Nalledoktorn

De äldsta barnen har fått möjlighet att besöka Nalledoktorn på Universitetet. Sjuksköterskestudenter tog emot barnen och deras nalle/docka. Barnen fick undervisning i hur de skulle behandla sin nalles åkomma.

Flera av barnen var rejält nervösa inför besöket men alla blev snabbt trygga med att detta besöket inte gällde dem själva utan att deras egen roll var att vara sjuksköterska till sin medhavda nalle/docka.

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper “

Hösten

Idag pratade vi på Dungen om att nu har vi en ny årstid – hösten. På hösten ändrar löven färg, man skördar grönsaker och så firar man halloween!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”