Ett lekfullt lärande

Idag har vi bakat på Dungen. Under tiden skedde mycket lärande…

Först pratade vi om vad de olika ingredienserna hette, hur de såg ut, luktade och vad de användes till.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

Sedan pratade om vad de olika måttenheterna hette och räknade tillsammans när vi mätte upp ingredienserna.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”

Därefter var det dags att blanda ihop ingredienserna. Barnen fick se hur ingredienserna förändrades och kändes när det blev till en smet.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

Pride på Ängen!

Idag har vi uppmärksammat Pride lite extra på Ängen!

Vi har tittat på och pratat om regnbågsflaggan under samlingen och många barn hade redan sett regnbågsflaggor på lite olika platser i stan under veckan. Vi förklarade för barnen att flaggan står för allas lika värde och rätten att få älska vem man vill. Kille och kille. Tjej och tjej samt kille och tjej. Vi tittade också på lite bilder från Pridetåget i Stockholm förra året. Barnen var imponerade av alla regnbågsflaggor och färgglada människor som dansade fram.

På vilan efter maten läste vi böcker som berörde detta tema, då Allan i boken bor med sina två mammor. Barnen fick också färglägga mandalas med Pridetema.

Nu är barnen väl förberedda inför morgondagens utflykt till city, då vi ska se hur många Pride flaggor vi kan hitta.

Syftet med att vi uppmärksammar Pride är att det är en del av vårt ständiga likabehandlingsarbete samt att det är en stor del av förskolans värdegrund.

I läroplan för förskolan står det bland annat att vi ska främja allas lika värde och att inget barn (eller vuxen) på förskolan ska diskrimineras för exempelvis sin sexuella läggning, trosuppfattning och etniska tillhörighet.

Fredagsdisco!

Vi på Ängen firar att våren och fredagen är här med lite disco på gården!

I läroplanen för förskolan står det bland annat att förskolan ska ansvara för att barnen utvecklar sin fin- och grovmotorik. Detta med barnens behov av rörelse och möjlighet till detta var också något som Maria Montesdori la stor vikt på.

En förmiddag på slottet!

Idag tog vi på Ängen bussen till Teleborgs slott. Vi åt mellanmål nedanför slottet, gick i den långa trappan upp till entrèn och sen lekte barnen en lång stund i den pampiga rhododendronbusken. Vi hann också med att känna på vattnet i fontänen. Det var lite kallt tyckte de barn som råkade trampa ner där med fötterna.

Påskfirande

Idag har Bokhultet firat påsk! 🐣

Först hade vi en sångsamling där vi sjöng påsksånger 🎶

Sedan var det dags för äggjakt! Barnen fick leta efter kort med olika uppdrag. Det var samla fler än 6 stenar, stå på ett ben i 10 sek och gå baklänges…

…och i slutet fanns det två påskägg med popcorn och majskrokar! 😁

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Äggmålning

Idag har vi målat på ägg! 🐣

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Biblioteket

Dungens förmiddag på biblioteket 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”