Utflykt till biblioteket

Idag har Dungen varit på biblioteket. Vi fick vänta på många bussar av nr 3 innan äntligen 4: an kom som vi skulle med! Vi fick vänta så länge att vi bara hann lämna tillbaka böckerna innan det var dags att åka tillbaka igen 📚

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”

Höstpyssel

Den skapande verksamheten på Dungen fortsätter och denna veckan gör vi spöken!

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Förmiddagens arbetspass på Ängen

Idag har vi arbetat med lite av varje på Ängen. Vi har bland annat skapat vackra höstträd, målat trädens delar, målat FN-flaggor och några har arbetat med att göra Afrikakartor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

-utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Arbetspass

Idag har barnen räknat och räknat.Några har lagt ut fågelperspektivet, det är för att man ska lära sig ental- tiotal- hundratal och tusental. Ett barn la ut siffror och marker för att lära sig udda- jämnt 1-10. Några barn arbetade med trädets delar och i köket bakade två barn äppelpaj! Härlig dag med full aktivitet.

Hösten är här!

Nu har höstpysslet börjat på Dungen! 🎃

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Tigerlek 🐯

Idag på rytmiken lekte vi på Dungen och Gläntan tigerleken. Vi gick på led och fler och fler tigrar anslöt till tåget 🐅🐅🐅

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

Djursamling på Gläntan

En liten uppdatering av Gläntans tema om “bondgårdsdjur”.

Idag har haft en mysig spontan samling om djur, både från bondgården men även om djuren på savannen och djungeln. Vi pratade om var de bor, vad de äter och hur de låter mm.

På barnens initiativ blev det även sånger om de flesta av djuren.

Livsviktig fortbildningsdag för samtliga anställda i VIM

Onsdagen den 3 oktober var terminens första fortbildningsdag och halva dagen ägnade vi åt att reflektera kring Läslyftets första fjärdedel samt den NYA läroplanen som börjar gälla 2019. Den andra halvan av dagen hölls brandskyddsutbildning på Värends räddningstjänst på Nothemmet. Alla övade släckning med filt och olika släckare och många viktiga kunskaper om det förebyggande arbetet för att undvika brand eller katastrof.

En förmiddag på Dungen

Idag på förmiddagen var det flera barn på Dungen som var sugna på att måla med vattenfärg.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Sedan på samlingen fortsatte temaarbetet och vi berättade sagan om den lilla lilla gumman. Efter sjöng vi om den lilla lilla katten med tecken som stöd 🐱

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”