Utedag 

Lite bilder från lilla gruppens utedag! ☀️🌼
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Hur gör djur?

Intresset för djur är stort på Gläntan just nu. Här ser vi hur ett barn arbetar med djuren och djurbilderna i mer än 30 minuter. Hens intresse är påtagligt och vi samtalar länge om de olika djuren. Vi pratar om var de bor, vad de äter och hur de låter. Vi räknar dem också och sjunger sånger om de olika djuren.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för naturvetenskap och samband med naturen. Förskolan strävar också efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Förskolans läroplan).

Memory 


Idag provade vi att spela memory på Dungen. Memoryt bestod av bilder på alla Dungenbarnen. Det var roligt att spela, men också lite svårt att komma ihåg vart bilderna låg för nånstans 🤔😊
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

Vårkänslor

Det är så härligt att se hur barnen på Gläntan har utvecklats socialt. De leker och kommunicerar med varandra så mycket nu.

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (lpfö98 rev16).

Olika djur

Barnen på nyckeln fick ett nytt djurpussel med olika djurläten. Barnet har visat ett stort intresse för hur djuren låter. Syfte: Att lära ut namnen på djuren och att stimulera intresse för djur.