Rörelse

På nyckeln har vi sett att barnen tycker om att röra på sig. De gillar att dansa och sjunga. Därför kommer vi under några veckor arbeta med rörelsetema. Att röra sig är viktigt för att kroppen och knoppen ska må bra.

Vi tog vara på en platta som barnen uppmärksammade som fanns på avdelningen. Plattan målades i olika färger och kommer att användas som en dansplatta.
Barnen har även fått genomföra en liten hinderbana, vilket uppskattades.

 

Förskolan strävar efter att varje barn ska;

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 

 

Popcornmannen Poppe

Popcornmannen Poppe är en ny kompis på Salongen som lär barnen om värdegrund genom ett lekfullt lärande kring etik och sagor, som berättar sig in i livet! 
”Barnen övar på att sätta ord på känslor, vilket i sin tur bidrar till ökad social- och emotionell träning, vilket underlättar för barnen, genom att de tidigt lärt sig kunna moderera sina egna känslor, vilket möjliggör förmågan att klara av att bygga in sin egen inre tröstare för att lugna sig själva. Poppe lär barnen förstå sina och andras känslor bättre, vilket också mynnar ut i färre konflikter och skapar god självkännedom”.

Under gångna veckor så har vi jobbat med; 

Hur en kompis ska vara. 

Popcorndalen, där man aldrig är ensam. 

En tjuv i popcorndalen. 

Nästa vecka kommer Poppe prata om kärlek ❤️

Klädram

Barnen på nyckeln har visat ett stort intresse av att dra ner dragkedjan och även dra upp den vid av och påklädning. Vi presenterade klädramen med den enklare dragkedjan. Detta ökar deras självförtroende och att barnen blir självständiga.

 

Vår plats i universum- Jorden

Denna vecka har vi tittat på vår planet jorden och hur den snurrar runt solen. Vi tittade på hur den stora modellen av jorden snurrade runt lampan (solen).

Vi har även pysslat och målat våra egna “jordklot” med hjälp av blå och grön färg på bomullspads. Med hjälp av en förälder från Spiran kunde vi använda sprutor som vi sprutade på padsen. Det var väldigt spännande att måla med sprutorna och lite svårt att få färgen på rätt ställe.

Vi tog även denna vecka bussen en bit och hälsade på hos ett av barnen. Vi tränar oss på att åka buss, gå på trottoaren och hålla i repet. Barnen tycker det är spännande att besöka varandra och vi pratar mycket om hur husen ser ut och vad det har för färg.

Ur lpfö:

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Naturvetenskapligt experiment


Idag på samlingen genomförde vi på Dungen ett naturvetenskapligt experiment. Vi undersökte vad som händer om man sätter ett glas över ett ljus som står i vatten. Det var väldigt spännande att se när vattnet i glaset steg när ljuset slocknade ☺

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

Snö

Förra veckan fick barnen på nyckeln känna på snö, måla på snö och jämföra snön med en värmeplatta.
Barnen fick använda sig av vattenfärger för att måla på snön, vilket uppskattades. I samlingen fick de känna på snön och värmeplattan samtidigt för att få en uppfattning om vilken som var kallast.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,