Regn

Tema-arbetet “Vår jord” fortsätter!

Tidigare har vi pratat om vulkaner och hur lavan stelnat och blivit vår jordskorpa. Idag pratade vi om regn och hur det blivit vårt hav. Till gjorde vi ett experiment som visade hur regn skapas!

Först hällde vi “havet” i en burk. Eftersom havet blivit uppvärmt av solen avslutade vattnet.

Ovanpå burken skapade vi en himmel med folie. Ju högre upp i atmosfären vi kommer ju kallare blir det. Det kunde vi konstatera genom att kolla på bilder med berg! Trots att det var sommar låg det snö uppe på bergen!

När det avdunstade vattnet kyldes ner av den kallare “atmosfären” började det att regna!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]

Vulkaner

Temat kring vulkaner fortsätter på Dungen 🌋På dagens samling ville ett barn visa bilder från när han varit och sett en riktig vulkan! Han berättade att det var kallt och att det inte hade växt några växter uppe på vulkanen. Med sig hade barnet även vulkansten!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den […].

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.

Vulkaner

Som fortsättning på Dungens temaarbete “Vår jord” pratade vi om vulkaner!

Först gjorde vi egna vulkaner med hjälp av trolldeg.På samlingen visade vi hur en vulkan är uppbyggd.Sedan gjorde vi ett eget vulkanutbrott!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Lpfö18 s 14

Symbolförståelse

För att utveckla vidare barnens symbolförståelse berättade vi idag en saga om Lisa och Per som skulle handla och på vägen dit stöter de på massa olika vägskyltar som de måste tolka!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Den svarta tidslinjen

“Allt började med en liten punkt där all materia var samlad. Utanför fanns ingenting, inte ens tiden. Sen PANG skedde det en explosion och materia spreds ut i rymden samtidigt som universum blev större och större, precis som då man blåser upp en gigantisk ballong supersnabbt. Alla galaxer, solsystem och planeter skapades i denna stora smäll som forskarna kallar för the Big Bang.”Såhär började berättelsen om hur vår planet blev till, hur den först var ett brinnande klot av gas som svalnade och fick en jordskorpa. Sen att vulkaner spred ut gaser som bland annat koldioxid och vattenånga som steg upp och bildade vår atmosfär.

Att det sen började att regna i miljoner år. Det blev pölar, sjöar och hav.Och tänk någonstans där i vattnet uppstod det första livet, en liten bakterie som genom fotosyntesen kunde tillverka syre.

Sen kom algerna, urdjuren och fiskarna. Det steg upp syre i atmosfären och då kunde det även växa växter på land. Fiskarna i haven var så stora och maten började ta slut.

Då tog sig en fisk upp på land. De utvecklade lungor och deras hud blev efter miljoner år sådan att de kunde leva på land. Det blev allt värmare och nu kom reptilerna och små däggdjur klädda med päls. De största reptilerna var dinosaurierna. De härskade över jorden tills det kom en metroit och krockade med jorden med en sån kraftig smäll att det slungades upp eld och aska i atmosfären. Solens strålar kunde inte skina igenom och växterna dog. Näringskedjorna kollapsade och de stora dinosaurierna svalt ihjäl. Däggdjuren som var minde än ett kilo klarade sig eftersom de kunde gömma sig i hålor, bunkra mat och gå i dvala då maten tog slut. Detsamma gällde endel djur som levde i havet. Efter några månader skingrades askan, solen sken på jorden igen och växterna kunde återigen växa. Livet kom tillbaka. Nu när dinosaurierna var borta kom däggdjurens tid. De växte sig stora som mamutar och sabeltandande tigrar. Apor fanns också. En art lärde sig att gå på två ben och använda redskap och nu, efter 14 miljarder år fanns det människor på jorden…

Samtidigt som barnen fick höra hur forskarna tror att jorden uppstod rullade vi ut den svarta tidslinjen och den sista biten, den lilla lilla röda remsan symboliserar tiden som vi människor har funnits här på jorden.Barnen fick dra ut den svarta tidslinjen och sen balansera på den för att få en känsla av hur länge vår planet har funnit utan oss på den. Häftigt!

I vår läroplan för förskolan står det att:

“I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det mål inriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.”

Konstruktion

Konstruktion med rosa tornet och bruna trappan. Resultatet blev ett höghus till dinosaurierna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om […] fysikaliska fenomen

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Läs-lov blev matematik-lov

Här ser vi barn räkna addition på olika sätt, arbeta med antalsuppfattning, räkna till 1000 samt räkna multiplikation.

“Genom att låta barnet upptäcka mönster och regler på egen hand genom att hantera materielen och gradvis fortsätta från att hantera konkreta föremål till den symboliska framställningen av siffror på papper lägger montessorimetoden grunden för en mer omfattande och insiktsfull medvetenhet om den roll som siffror har i vår omgivning. Detta leder till en verklig uppskattning av matematik.” M.Montessori

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” Lpfö18

1, 2, 3 … och så 4 och 5 med…

Vi har fortsatt att räkna på Gläntan, vi har repeterat siffrorna 1, 2 och 3 några gånger men nu var vi redo även för 4 och 5.Med dem kom även två nya färger, grön och blå, med tecken enl TAKK därtill.Vi upptäckte även att många av färgerna vi lärt oss fanns på bilmattan i rummet där vi satt.Barnen har även uppmärksammat vår sifferpussel mer nu och jämför de siffrorna med siffrorna på väggen.

Korvgrillning höstlov

Tidigare i veckan gick vi på spiran till city gross och handlade korv och bröd. Barnen fick hjälpa till att scanna och lägga i varorna i påsen. Idag gick vi på utflykt till vindskyddet för att grilla korv. Barnen tyckte det var uppskattat att vara i skogen och leka, utforska naturen.” Barnen ska ha en förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, naturen och samhälle påverkar varandra” ( LPFö 18).

 

Sensoriskt material

Många barn vill utforska de sensoriska materialet som t.ex bruna trappan, benomen och rosa tornet. Barnen tränar öga och hand koordination. Samt begrepp, storleks ordning, och antal.