Julvandring i Domkyrkan

I tisdags var Ängen på utflykt hela dagen! Vi åkte buss ner till Linneparken där vi lekte en lång stund. Vi åt medhavd lunch i parken sedan gick vi in i värmen inne i Domkyrkan. Där fick vi gå julvandring och leta efter den första julen. Vi hade en fantastisk förmiddag tillsammans.

Dungen besöker ödlorna

Dungens temaarbete fortsätter. Vi har nämnt att maneterna tillhörde de första djuren som kom på vår planet. Sen kom fiskarna och efter miljoner år fick fiskarna ben och lungor så de kunde ta sig upp på land. De fick hårdare hud som klarade av solens strålar och började sen att lägga ägg uppe på land. Nu kan man säga att nästa djurart hade kommit, våra reptiler!

Därför åkte vi till djuraffären för att se om vi kunde hitta en ödla. Först gick vi förbi alla akvarium och sen, längst upp i en gren fann vi en ödla! Barnen turades om att titta på henne eller honom. De var tysta och försiktiga för att inte skrämma ödlan som nyfiket tittade tillbaka.

Oj, här var det många fiskar! Barnen fokuserar på att inte röra dem.

Där är ödlan!

Från bakterier till fiskar på land

Tema-arbetet fortsätter och nu har vi kommit till de första djuren i havet. Vi hjälptes åt att skapa maneter, bläckfiskar, krabbor, fiskar och hajar. Det gjorde vi med hjälp av trolldeg som vi sedan målade.

På samlingen pratade vi om hur livet utvecklats- från de första bakterierna till hur fiskar utvecklade ben samt lungor och började gå upp på land!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”

Från bakterier till fiskar på land

Tema-arbetet fortsätter och nu har vi kommit till de första djuren i havet. Vi hjälptes åt att skapa maneter, bläckfiskar, krabbor, fiskar och hajar. Det gjorde vi med hjälp av trolldeg som vi sedan målade.

På samlingen pratade vi om hur livet utvecklats- från de första bakterierna till hur fiskar utvecklade ben samt lungor och började gå upp på land!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”

Alger

Idag fortsatte vi vår berättelse om hur forskarna tror att vår jord skapades.

Jorden hade svalnat och fått sin jordskorpa, det regnade i miljoner år så nu fanns det även hav och sjöar på vår planet.

Det första livet hade kommit, en liten bakterie och nu kom algerna. Alltså organismer som via fotosyntesen kan skapa syre.

Vi använde oss av iPaden och tittade på olika bilder av alger. I morgon ska vi göra ett studiebesök på Gläntan och se om vi kan hitta några alger i deras akvarium. Vi ska också kolla på fiskarna som var ett av de första djuren som levde i haven.

Vi pratade också om näringspyramiden. Att alger och plangton äts av kräftdjuren som äts av sillarna som äts av mackrillen som äts av hajarna!

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. lpfö 18 s.15

Bakterier

Dungens temaarbete fortsätter. Idag pratade vi om det första livet på jorden – bakterier. Vi såg på en film och pratade om att det var bakterierna som skapade vårt syre. Syret behöver vi människor och djur för att andas!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Dungens torsdag

Under förmiddagen gick några av barnen upp till ateljén och målade vulkanerna vi skapat.

Under tiden skapade de andra barnen en serie om hur våra hav och land skapades.

På samlingen presenterade vi solens betydelse för allt levande. Solen gör så att växter kan växa.

Som ger mat till växtätarna.

Som ger mat till köttätarna.

Men utan solen hade inget av detta kunnat leva.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Regn

Tema-arbetet “Vår jord” fortsätter!

Tidigare har vi pratat om vulkaner och hur lavan stelnat och blivit vår jordskorpa. Idag pratade vi om regn och hur det blivit vårt hav. Till gjorde vi ett experiment som visade hur regn skapas!

Först hällde vi “havet” i en burk. Eftersom havet blivit uppvärmt av solen avslutade vattnet.

Ovanpå burken skapade vi en himmel med folie. Ju högre upp i atmosfären vi kommer ju kallare blir det. Det kunde vi konstatera genom att kolla på bilder med berg! Trots att det var sommar låg det snö uppe på bergen!

När det avdunstade vattnet kyldes ner av den kallare “atmosfären” började det att regna!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]