Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss

VIM – Växjö intresseförening för Montessori
Box 515
351 06  Växjö
0470 – 74 20 72

Förskolechef charlott.lundgren@montessorivaxjo.se 070 – 994 23 15
Bokhultet bokhultet@montessorivaxjo.se 0470 – 482 61
Kronan kronan@montessorivaxjo.se 0470 – 120 48
Wälludden walludden@montessorivaxjo.se 0470 – 393 80

Skolråd Bokhultet: skolrad.b@monessorivaxjo.se
Skolråd Kronan: skolrad.k@montessorivaxjo.se
Skolråd Wälludden: skolrad.w@montessorivaxjo.se

Styrelsen

Funktion E-post
Ordförande ordf@montessorivaxjo.se
Köansvarig medlemsreg@montessorivaxjo.se
Kassör kassor@montessorivaxjo.se
Personalansvarig personalansvarig@montessorivaxjo.se
Informationsansvarig information@montessorivaxjo.se
Marknadsansvarig marknad@montessorivaxjo.se
Sekreterare sekr@montessorivaxjo.se
Administration administration@montessorivaxjo.se