Varför välja oss?

En förskola med barnet i centrum!

Växjö intresseförening för Montessori – VIM – är ett föräldrakooperativ som driver tre förskoleenheter i Växjö. Vi gör ett aktivt val för att skapa så god verksamhet för våra barn som möjligt.

Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum genom att stimulera och inspirera till utveckling utifrån barnets behov och vilja. Det finns ett helhetstänkande där barnets olika förmågor stimuleras på många olika sätt. Lek, musik, konst, fysisk aktivitet samt vistelse utomhus är naturliga inslag i en pedagogik som är väl genomtänkt och beprövad efter 100 års utveckling. Vi vet vad som fungerar.

Förskolan bedrivs utifrån Montessoripedagogiken. Det finns ett antal grundläggande principer som gäller alla barn, oavsett ålder. Om dessa kan du läsa under fliken “Montessori- vad är det?”. När det gäller barnen 1-3 år arbetar vi specifikt med att skapa trygghet och stimulera utvecklingen av barnens språk och motorik. Allt eftersom barnen utvecklas arbetar vi sedan med att stärka deras självständighet, empatiska förmåga, viljan att hjälpa, med mera.

Trygghet skapar vi genom bra samarbete med föräldrar, varmt och kärleksfullt bemötande, lugn atmosfär och barnanpassad miljö. Centralt är också tydliga rutiner eftersom det gör att barnen känner igen sig. I detta ingår att varje sak har sin plats. Ordning och reda skapar trygghet och lugn. Möbler, utrustning, leksaker är anpassade efter små barns storlek, behov och intressen. T ex är bord och stolar i barnstorlek och Barnkrokar finns i sådan höjd att barnen själva kan hänga upp jackor och handdukar. Det gör det roligt och lockande för barnen att utforska, leka och lära sig.

Språk och motorik utvecklas genom att läsa, sjunga, spela, skapa, måla men också genom att låta barnen utföra sysslor som de ser mamma och pappa göra hemma, t ex diska, sopa, dela frukt, tvätta sig, hänga upp sina egna kläder, osv. Pedagogerna pratar ofta med barnen och benämner saker vid deras rätta namn. Förvånansvärt snabbt brukar därför barnen lära sig förstå språket.

De vardagliga sysslorna är viktiga att träna. Om barnen dessutom får lov att göra det i sin egen takt, och när de själva vill, blir de självständiga och trygga små personer. De blir bekanta med både sig själva och sin dagliga miljö. Med en övningstrappa får de minsta barnen tidigt bra rörelseträning. Vi använder också genomtänkta pedagogiska leksaker (som kallas Montessorimaterial). En dag på Montessoriförskolan består självklart även av utomhusaktiviteter, måltider och vila.

Montessoripedagogens uppgift är att observera barnet och ge det stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Pedagogen visar var kunskap finns att hämta samt går igenom med det enskilda barnet hur materialet ska användas. Sedan får barnet arbeta självständigt och ostört i sin egen takt – vilket är viktiga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas till en harmonisk och självständig människa.