VIM – ett föräldrakooperativ

VIM – Växjö Intresseförening för Montessori – är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Föreningen driver tre Montessoriförskolor:  Bokhultet, Wälludden och Kronan.

Om du vill ha ditt barn i vår verksamhet blir du medlem i föreningen och därmed också en del av verksamheten. Anställd personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten, medan föräldrarna bidrar till verksamheten i olika arbetsgrupper/arbetsdagar samt deltar i föreningens styrelsearbete och/eller skolråd på resp. förskola.

Som förälder har du ett stort inflytande och en viktig stödroll i verksamheten. Du bör vara beredd att medverka i någon av de arbets- eller driftsgrupper som finns eller i styrelsearbetet. Naturligtvis ska du inte uppleva det som ett tvång att medverka, vi förutsätter att du själv känner lust till, och mening med, en insats då och då.

Vi rekommenderar alla föräldrar till barn i någon av våra förskolor att delta i en studiecirkel om montessoripedagogiken.

Du som vill ha ditt barn i Montessoriförskola har ett aktivt engagemang för ditt barns utveckling. Det är därför viktigt för både ditt barn och dig samt för föreningen att vi alla är medvetna om vad medlemsskap och engagemang kräver. Det gemensamma föräldraransvaret innebär bl a:

  • Deltagande i arbetsdagar ett par gånger per termin alt. deltagande i någon av de grupper som ansvarar för storstädning inne, städning ute och utemiljö, information, material, trivsel, reparationer av småsaker m.m. (Tjänster som vi köper är exempelvis matlagning och “vanlig” städning).
  • Att vara tillgänglig personligen eller via representant under de dagar då ni som familj har “föräldrajour”.
  • Att hålla god kontakt med personalen och andra föräldrar samt följa de regler som finns.
  • Att gå på föreningens möten för att hålla dig informerad om verksamheten samt delta i föreningsarbetet.

Vid våra föräldrar- och föreningsmöten kan du vara med och påverka beslut som rör förskolan. Genom att föräldrarna ingår i gemenskapen känner barnen ett stöd, vilket bidrar till ökad trygghet och ökat självförtroende.