Förskola 3-5 år

Verksamheten för barn 3-5 år bedrivs på alla tre förskolor.

Bokhultet heter avdelningen Ängen.

Kronan heter avdelningen Äpplet.

På Wälludden heter avdelningen Salongen.

Antalet barn på de olika avdelningarna varierar mellan 20-26 barn.

För dessa barn fokuserar vi särskilt självständighet, frihet under eget ansvar samt socialt samspel.