Substantiv och adjektiv

 

I en småsamling på avdelning Äpplet har vi arbetat med substantiv och adjektiv. Vi började med att prata om vad substantiv är (namn på saker) och att substantiv är viktiga för att vi ska förstå vad någon pratar om. I samlingen lyfte vi även adjektiv. Vi pratade om att ett adjektiv beskriver hur någonting är. Barnen testade att para ihop olika substantiv och adjektiv med varandra. Materialet kommer fortsättningsvis att finnas tillgängligt för barnen att använda under arbetspassen.

Strävansmål från Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018):
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

En samling

I en av samlingsgrupperna på Äpplet har vi lekt med språk igår och idag, begrepp, lägesord och läsning bland annat 🙂

Barnen var engagerade och hjälptes åt när det var lite klurigt…

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Bygga ord

Inspirerade av en av förra veckans samlingsgrupper så byggde två barn massor av ord med vårt rörliga alfabet inne på Äpplet 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Bokstäver

Den här veckan har grupp Stjärna jobbat lite extra med bokstäverna i ordet vas. Vi har känt på sandpappersbokstäver, byggt ordet med rörliga bokstäver, ljudat dem och läst texter med v,a och s och lyssnat om de fanns i fler ord :). Barnen är motiverade och engagerade!

Vi var i skogen och fortsatte prata om vad man får och inte får göra, tittade på löv som ändrat färg och konstaterade att det FINNS lila löv!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,

läsa

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa
funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda
sig av, tolka och samtala om dessa,

I dag har vi instagrammat om en bok vi läst, i bibliotekets projekt @smaboktips. Gå gärna in och kolla 🙂 #smaboktips #montessoriförskolankronan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin

läsa-rita-övning

Nöjd tjej som känner att hon kan 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Idag på Äpplet

dsc_0319 dsc_0320

Vi tränar på subtraktion och och bygger ord 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Teaterinbjudan

Nu finns det möjlighet för medlemmar i VIM att bjudas på en härlig kulturupplevelse. Vår förra ordförande Jenni Ahlgren har återigen ordnat fribiljetter till Junis (IOGT-NTOs juniorförbund) teateruppspel. Det finns fyra olika föreställningar att välja mellan, så att varje familj kan välja vilken föreställning som passar dem bäst. Vi har fått tillgång till 30 platser på varje föreställning

Anmälan skickas till jenni.ahlgren@gmail.com senast måndag 5 maj.

Anmälan görs med namn på barnet, samt det totala antalet vuxna och barn som kommer från varje familj.

Anmäl snarast, det är först till kvarn som gäller på platserna (max 30 pers. per föreställning).

Plats: IOGT-NTO – Vattentorget (inomhus), Växjö. Datum och tid enligt nedan.

Lördag 10 maj
kl 11: Spökvägen 13
Härlig föreställning som vänder sig till barn som undrar hur
det kan vara att flytta och byta skola. I denna uppsättning blir
det extra spännande då det spökar i det nya huset. Tal, dans och musik.
Manus och regi: Veronika Elf och Nina Bengtsson

kl 15: Farfars hemlighet
Denna föreställning handlar om att ett hus som ska rivas.
Barnen som brukar leka där tycker inte om det.
De vill ha huset kvar och farfar vet om vilka möjligheter
till äventyr som huset inbjuder till.
Manus: Lina Mandorff och Mirjam Gällring

Söndag 11 maj
kl 14: Pippi på de sju haven
Här spelar några få barn denna Pippiföreställningen. Självklart finns de kända figurerna med
som Pippi, Annika och Tommy o.s.v. Herr Nilsson spexar också till det.
Tal, dans och mycket sång.
Ledare: Ellinor Johansson och Thea Konradsson 

kl 16.30: Trollkarlen från Oz
Föreställningen följer boken och innehåller både tal och sång.
Spännande kläder, rekvisita och fantastiskt fint sminkade skådisar!
I rollerna möter du Dorethy, hunden Toto, Plåtman, Fågelskrämman,
Lejonet, Häxorna Nordan och Västan, Faster Emily och trollkarlen i Oz.
Manus: John Harrysson Regi: Felicia Liljenberg