Pussel

DSC_0049

När man har ägnat en låååång stund åt att pussla ett stort och svårt pussel 🙂

Ur LpFö -98 rev 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Ett av alla sinnestränande materiel kallas Ljuddosor

image

Det gäller att koncentrera sig för att kunna uppfatta små skillnader i ljud. Det utvecklar örats förberedelse för att uppfatta bokstävernas ljud och förmågan att aktivt lyssna på musik, fågelsång och språk.

Ur LPFÖ-98

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnet ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig, d.v.s., bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (sid 7)

Lego!

image

Lego sorterat i färger inbjuder till stor bygginspiration och barnen utvecklar sin förmåga att se och urskilja färger, mönster och olika former. De stimulerar sitt ordnings- och matematiska sinne.

Pusselmorgon!

Torsdagens arbetspass inne startades med att flera barn arbetade med olika pussel. Här ser vi en flicka som först mycket koncentrerat pusslade ett pussel där ett barn tar på sig kläder för att sedan direkt gå vidare till världsdelspussel där hon koncentrerat pusslade och la ut de olika världsdelarna på jordglobshalvorna.

 

 

 

 

Mål ur Lpfö 98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar.

  • Utveckling och lärande.
    • Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
    • Upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
    • Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
    • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.