Lego!

image

Lego sorterat i färger inbjuder till stor bygginspiration och barnen utvecklar sin förmåga att se och urskilja färger, mönster och olika former. De stimulerar sitt ordnings- och matematiska sinne.