på spaning efter Rönnbär!

 

 

 

 

På måndagsutflykten fick en av grupperna i uppdrag att leta efter rönnbär. Först fick vi se hur rönnbären såg ut, var och hur de växte för att lättare veta vad vi letade efter. Vi behövde inte gå så långt innan vi hittade en Rönn med röda bär på. Vi plockade de klasar med rönnbär som vi nådde innan vi gick vidare på vår spaning in i skogen. Vi hittade många Rönnar men inga rönnbär, kanske hade fåglarna redan ätit upp dem eller kanske andra barn hunnit före oss. I skogen åt vi vårt mellanmål och sedan utforskade vi naturen, stubbar, mossan, rötterna och träden.

Mål ur Lpfö 98, rev 2010.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • .respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • sin motorik och kroppsuppfattning
  • förståelse för naturvetenskap och samband i naturen
  • sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor om och samtala kring naturvetenskap.