Tisdag

Ett litet smakprov på vad som hände på Äpplet igår!

Det bakades banankakor, mums 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring,

Det är extra roligt att jobba med bokstäver när man jobbar tillsammans med sina kompisar!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Så kom det äntligen en omgång snö till, vilka glada barn vi hade som roade sig!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Äntligen kom snön!

Välkommen snön, stanna gärna kvar hos oss, och låt oss härmed presentera vår nya vän Rikard 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Äntligen snölek!

Äntligen fick vi lite snö att leka med. Barnen på Nyckeln har den gångna veckan med stor glädje utforskat snön på marken.

Vi har åkt pulka

Grävt och samlat i hinkar och skottkärran.  

Kämpat oss upp för backarna som på vissa ställen varit lite hala.