Äntligen kom snön!

Välkommen snön, stanna gärna kvar hos oss, och låt oss härmed presentera vår nya vän Rikard 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,