Snökonstnärer

 

Äntligen snö och vi passade på att ta ut lite färger 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,

Skattgömma

I måndags hittade en av utegrupperna en brevlåda, avsedd för geocaching, på ängen. Mycket spännande!

 

Måndagssamling på Äpplet

Efter vår måndagsutflykt hade vi samling!

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

Tisdagens utegrupp

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,