Lite fler bokstäver i grupp Stjärna

I går på samlingen tränade vi på lite fler bokstäver. Vi kände och lyssnade på l och å, repeterade s och läste lite om varje bokstav. Barnen är intresserade och engagerade 🙂

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

Ett av alla sinnestränande materiel kallas Ljuddosor

image

Det gäller att koncentrera sig för att kunna uppfatta små skillnader i ljud. Det utvecklar örats förberedelse för att uppfatta bokstävernas ljud och förmågan att aktivt lyssna på musik, fågelsång och språk.

Ur LPFÖ-98

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnet ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig, d.v.s., bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (sid 7)

Pusselmorgon!

Torsdagens arbetspass inne startades med att flera barn arbetade med olika pussel. Här ser vi en flicka som först mycket koncentrerat pusslade ett pussel där ett barn tar på sig kläder för att sedan direkt gå vidare till världsdelspussel där hon koncentrerat pusslade och la ut de olika världsdelarna på jordglobshalvorna.

 

 

 

 

Mål ur Lpfö 98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar.

  • Utveckling och lärande.
    • Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
    • Upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
    • Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
    • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.