Barns delaktighet och inflytande

image

Barnen upptäckte att det blev blött på golvet i hallen efter mammor och pappor. De ville då sätta upp en lapp för att påminna…

“Snälla mamma och pappa
Ta av er era skor på mattan eller ta på er dom blå skydden.
Vi blir blöta om fötterna.
Barnen på Äpplet!”

Mål från lpfö-98 rev 2010
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmedfå möjlighet att påverka sin situation.