Regn

Tema-arbetet “Vår jord” fortsätter!

Tidigare har vi pratat om vulkaner och hur lavan stelnat och blivit vår jordskorpa. Idag pratade vi om regn och hur det blivit vårt hav. Till gjorde vi ett experiment som visade hur regn skapas!

Först hällde vi “havet” i en burk. Eftersom havet blivit uppvärmt av solen avslutade vattnet.

Ovanpå burken skapade vi en himmel med folie. Ju högre upp i atmosfären vi kommer ju kallare blir det. Det kunde vi konstatera genom att kolla på bilder med berg! Trots att det var sommar låg det snö uppe på bergen!

När det avdunstade vattnet kyldes ner av den kallare “atmosfären” började det att regna!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]