Bakterier

Dungens temaarbete fortsätter. Idag pratade vi om det första livet på jorden – bakterier. Vi såg på en film och pratade om att det var bakterierna som skapade vårt syre. Syret behöver vi människor och djur för att andas!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”