Dungens torsdag

Under förmiddagen gick några av barnen upp till ateljén och målade vulkanerna vi skapat.

Under tiden skapade de andra barnen en serie om hur våra hav och land skapades.

På samlingen presenterade vi solens betydelse för allt levande. Solen gör så att växter kan växa.

Som ger mat till växtätarna.

Som ger mat till köttätarna.

Men utan solen hade inget av detta kunnat leva.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”