Rörelseglädje

Idag har Dungen och Gläntan haft rörelse! Erika gjorde en hinderbana som vi körde oss svettiga på.

Ur lpfö “utveckla sin motorik, koordinationsförmåg, och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”