De tre små bilarna

Idag på Dungen berättade vi sagan “De tre små bilarna”. Sagan handlar om en monstertruck som inte får vara med och leka med de tre små bilarnas leksaksbilar. Barnen var med och diskuterade hur man kan göra så att alla blir glada och kom fram till att de tre små bilarna skulle låta monstertrucken vara med och leka!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

– sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

– sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler