Ökenvärld 🌵🐢

Vi arbetar med läslyftet i vår verksamhet och utifrån det skapar vi tillsammans med barnen olika fantasivärldar. Barnen har fått skapa skogens värld, havets värld och nu öknens värld. Under veckan har skapandet delats upp i olika delar för att förtydliga varje moment. Först funderande barnen varför den gula lådan var tom i vårt lekrum …

Vid en samling fick barnen fundera på vad en öken är för någonting och hur en sådan ser ut, vi bestämde oss för att gå ut och se om vi kunde hitta något som passade till den gula lådan

Barnen hittade sand, växter, stenar, pinnar och löv. Utifrån barnens perspektiv var sanden viktig och mycket skulle det vara. Vad ska vi göra med sanden nu?

Ja, vi lägger ut den på en bricka så den blir torr. Barnens uppfattning är att i öknen skiner solen och då blir sanden varm och torr. Vi satte sanden under en lampa vid spisen för att visualisera solen som torkar sanden.

“… barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

-läroplanen för förskolan (2018)

Dagen till ära har sanden äntligen torkat och vi samlar barnen för att få känna på sanden och se att färgen har förändrats. Hur känns sanden? Har den samma färg som innan? Vi har diskuterat, resonerat och förklarat varför sanden är ljusare och har annan konsistens.

“…Barnen utveckar förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och och använda begrepp och se samband begrepp” – läroplanen för förskolan (2018).

Läslyftet handlar såväl om att framhäva och utveckla barns skriftspråk och teckenskapande och det gör vi med hjälp av kommunikation samt att förtydliga varje delmoment.