De tre elementen

Idag på Dungens samling presenterade vi montessoriövningen “De tre elementen”.

Vi pratade om jord…

vatten….

och luft!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]