Det är spännande att bygga ord!

Ett barn på Wälludden ritade en spännande saga om ett vulkanutbrott och titeln på boken byggde vi med en bokstavslåda.Det är viktigt att aldrig rätta ett barn som stavat kreativt – korrekt stavning kommer med åldern och efter många timmars läsning.Huvudsaken är att utveckla skrivandets glädje.