Årsstämma i VIM

På Bokhultet samlades föräldrar för att genomföra årets medlemsstämma. Avgående kassör kunde visa upp en stabil ekonomi och avgående ordförande förmedlade årets insatser och framtida behov.

Nya styrelsen består av ordförande Mattias Cloodt och övriga ledamöter kommer att presentera sig närmare snart.

Avgående kassör och ordförande avtackades med blommor och present för allt fantastiskt arbete de har utfört under sina år i styrelsen.