Hur gör djur?

Intresset för djur är stort på Gläntan just nu. Här ser vi hur ett barn arbetar med djuren och djurbilderna i mer än 30 minuter. Hens intresse är påtagligt och vi samtalar länge om de olika djuren. Vi pratar om var de bor, vad de äter och hur de låter. Vi räknar dem också och sjunger sånger om de olika djuren.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för naturvetenskap och samband med naturen. Förskolan strävar också efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Förskolans läroplan).