Vår på Gläntan

Denna vecka har vi pratat mycket om våren inne på Gläntan. Vi har sjungit vårsånger och även dansat till sången om Halidar Trana. Vårt årstidsträd har också bytt skepnad med hjälp av barnen. Vi kommer att fortsätta att prata om våren ett tag och visa på de vårtecken som vi bl a kommer att hitta ute på gården. Vidare har vi även bytt ut vintertemat i vårt naturtittskåp ute i hallen och tanke är att vi ska fylla på med mer vår i skåpet allt eftersom.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla:

* Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor och samhälle påverkar varandra.

* Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växer och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen