Rörliga alfabetet

Några barn på Spiran har visat intresse för alfabetet. Vi arbetar med de rörliga alfabetet. Barnen ljudar bokstaven och sen kan man bygga vidare och bilda ord.