2014-gruppen

I onsdags träffades VIM’s alla blivande förskoleklass-barn för första gången. Barnen från Bokhultet lämnades på Wälludden redan på morgonen och gick sedan gemensamt med Wälluddens äldsta barn till Geometri-parken. Kronans barn födda 2014 åkte buss till parken.

Alla barn och pedagoger presenterade sig för varandra innan vi fikade tillsammans. Sedan lekte barnen i den härliga parken. Bokhultet- och Kronanbarnen åkte buss hem till respektive förskola. Barnen från Wälludden promenerade tillbaka.Vi hade en härlig förmiddag tillsammans och ser fram emot kommande träffar.

Läroplan för förskolan (Lpfö18) säger att det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen.