Vi blir starka på Gläntan

Barnen får ta i med hela kroppen för att orka lyfta de tunga sandsäckarna. Det här är ett led i att ge barnen utmaningar och förutsättningar att utvecklas motoriskt.