Äggmålning

Idag har vi målat på ägg! 🐣

“Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”