Bokstäver

Idag fortsatte grupp Stjärna arbetet med v,a och s genom att lyssna på och leta upp och färglägga dem på samlingen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,