Målning

 

Förra veckan fick de barn som ville, på Äpplet, hjälpas åt att måla vårt docklekskrypin. De målade med liv och lust och resultatet blev färggrant och vackert.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och