Finalen på knoppisjakten! 

I måndags lärde vi på Ängen oss de sista fyra knopparna. Olika Alm (alm), Vasse Aspe (asp), Linda Rödvante och Grönröda Oxel (oxel). Totalt har vi nu lärt oss hela 14 st trädtopparna. Be gärna barnen visa sina fina knoppisböcker så kan ni ge er ut på knoppisjakt ni med. Vi letade bland träden och hittade iallafall två av de nya knoppisarna och några av de gamla. Väl tillbaka på Bokhultet fick vi oss en rejäl överraskning, på gården stod Linda Rödvante och hälsade oss välkomna tillbaka.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap