Fingerfärg

Idag har vi på Spiran målat fingerfärg med basfärgerna. Vår VFU-student Sara började med sitt nya projekt: uttrycka sig med färg. (Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.) (Tillit till sig själv.)