Styrelsemöte för oktober 2017

Styrelsen träffades i måndagskväll för det nionde mötet under 2017, två till ska hinnas med innan årets slut…

Tiden går fort och snart är det jul och ett nytt år. Styrelsen brukar diskutera övergripande frågor som gäller för alla tre förskolor, som till exempel; strategiska beslut, personal, ekonomi, rapport från förskolechefen, marknadsföring och information, kösituationen och säkerhet.

Denna gång gick vi igenom resultatet av enkäten som ni föräldrar svarat på. Tack för era svar! Vår bedömning är att vi föräldrar i VIM är nöjda med den verksamhet vi bedriver. Detta gör oss självklart mycket glada och stolta över den insats som pedagoger och ni gör för våra barn. Samtidigt medföljer det ett stort ansvar på oss alla, för att vi vill fortsätta ha Montessoriförskolor där våra barn, pedagoger och vi föräldrar är stolta, trygga och glada. Vi vill därför påminna er om att era kommentarer, tankar, frågor och förslag är viktiga. Ta kontakt direkt med pedagogerna, via föreskolechefen, via skolråden eller via oss. Ni hittar här vilka vi är:

Från höger: Sofie Soneberg -sekreterare och barn på kronan, Stina Rydström-personalansvarig och barn på Wälludden, Anna Widströmer-köansvarig och barn på Kronan, Staffan Wadsworth-kassör och med utflugna barn från Wälludden, Johan Thor-ordförande och barn på Wälludden, Mariana Johannesson-vice ordförande och barn på Bokhultet. Frånvarande: Helena Ambré-informationsansvarig och barn på Bokhultet, Satka Sindric-marknadsföringsansvarig och barn på Wälludden.