Begrepp!

Vare dag innan lunch har Nyckeln samling. Vi börjar med att tända ljuset och sjunga ljussången innan det är dags att lägga ut och vända på barnens kort. Det barn som får uppdraget att vända på korten får också bestämma hur vi ska lägga dem på mattan. I en cirkel, lång rad, kvadrat, rektangel mm.

När förslagen rektangel gavs idag svarade det aktuella barnet tydligt: -Nej! men som en fyrkant!

image

Det blev ett spontant tillfälle att skapa förståelse för två olika begrepp med samma innebörd.

Lpfö-98/10
-tillägnar sig innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.