Uteförmiddag på Gläntan

Idag promenerade vi med ryggsäcken på ryggen- från baksidan till gården mellan husen. Det var inte helt enkelt att gå rakt med ryggsäck på ryggen. “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Lpfö 98 rev -16)

Efter mellanmålet kom barnen igång och lekte med varandra. Temat blev “Titt-ut lek”. Det är härligt att se hur barnen har blivit så trygga här på Bokhultet och hur de börjar samspela med varandra. “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö 98 rev -16).