Upptäckt

I måndags hittade två barn en vacker snigel på gården. De var mycket fascinerade och aktsamma om den 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Utegrupp

I tisdags var det dags att gå tillbaka och titta vad som hänt med bananskalen, som vi grävt ner en vecka tidigare. De flesta gissade på att det skulle bli bananträd av skalen 🙂

Snart kommer vi tillbaks och tittar igen, vad som hänt 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap,