Experiment med färg

Idag har vi på spiran gjort ett experiment med salladsblad i karamellfärg. Vi har hällt upp vatten i glas och sedan hällt ner karamellfärg och satt ner ett salladsblad. Efter någon dag ska vi se om salladsbladet har sugit upp färgen i vattnet så att bladen har färgats.

“Tillit till sin egen förmåga” “Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”

Semlor

Igår gick några barn till City gross för att inhandla till att göra semlor. Vi bakade igår och idag fick vi smaka dom 🙂 Barnen fick göra sin egna semla med banan /grädde. Barnen får förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta” (Lpfö rev 18).

Frankriketema

På Äpplet inledde vi vårterminen med prata om Frankrike. Barnen fick tänka ut frågor, vi har målat av flaggan, lyssnat på en fransk kompositör och läst böcker på franska. Cassandras mamma Isabell hälsade på oss och besvarade många av våra frågor med ett bildspel. Vi sammanfattade och avsluta med att testa franska bakverk och ost 🙂

Ur Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Korvgrillning

I fredags förmiddag/ lunch gick vi till skogen för att grilla korv. Vi besökte platsen där vindskyddet är. Barnen fick till en början leta efter naturmaterial som vi samlade och tog hem till vår skaparhörna.  “Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik” (Lpfö 18).

 

 

Mer med dinosaurier på Dungen

Vi fortsätter vår tidsresa och gör ett långt uppehåll på dinosaurierna tid eftersom barngruppen har ett stort intresse av dessa häftiga djur.

Vi har pratat om fosiler att det är tack vare dem som att vi har ett hum om hur dinosaurierna såg ut. Uppe i ateljén fick barnen göra egna fosiler. Det står i vår läroplan att barnen ska få använda sig av olika material och metoder.

Inne på Dungen leker barnen med Dinosaurierna i de lekvärldar vi skapade förra terminen. Barnen vet att det det inte fanns bilar på dinosaurierna tid, men idag fick de hälsa på inne i öknen.

I havet bor hajen och…

Brachiosaurusen äter upp våra krukväxter!

Fingerfärg

Idag har vi på Spiran målat fingerfärg med basfärgerna. Vår VFU-student Sara började med sitt nya projekt: uttrycka sig med färg. (Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.) (Tillit till sig själv.)

 

 

En dag på spiran

Barnen på spiran arbetar med lite olika material under förmiddagen. En del jobbar med rosa tornet, bygger det liggande och även som ett torn (de sensoriska materialet, öva öga, hand och koordinationsförmågan). En del vill arbeta med de praktiska vardags övningarna, häll övning och pincettövning, och en del av barnen vill göra sin egna smoothie(förberedelse inför vuxen världen).